//Hạt giống bắp cải xanh
Gửi tin nhắn

Tin nhắn của bạn cần phải chứa 20 ký tự. Thông báo không thể có nhiều hơn 2000 ký tự
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng

Hạt giống bắp cải xanh

Hạt giống bắp cải xanh

Mô tả


Đã nhập: 31.12.2011, Đã cập nhật: 17.07.2012

View in catalog

With this product also purchased

  • Hỗn hợp bảo vệ và kích thích dùng cho xữ lý hạt giống

Mô tả

Giá sốt trên [category_genitive] tại Nogales (Chilê) từ công ty Sakata Seed Chile S.A..